top of page
עקרב - חד צלע

עקרב - חד צלע

דנאית הדורה

דנאית הדורה

עכביש כסופי דק פסים נושך את טרפו

עכביש כסופי דק פסים נושך את טרפו

עכביש כסופי דק פסים נושך את טרפו

עכביש כסופי דק פסים נושך את טרפו

כסופי דק פסים מלפף את טרפו בקוריו

כסופי דק פסים מלפף את טרפו בקוריו

עכביש כסופי מפורץ וטרפו

עכביש כסופי מפורץ וטרפו

זבוב על עלה

זבוב על עלה

זחל דו זיפן הצפצפה

זחל דו זיפן הצפצפה

זחל  דו זיפן הצפצפה בשקיעה

זחל דו זיפן הצפצפה בשקיעה

גמל שלמה משובץ - זכר

גמל שלמה משובץ - זכר

כחליל החומעה

כחליל החומעה

חדקנית הקיפודן

חדקנית הקיפודן

רחפן

רחפן

שפירת אדומה - זוג זכרים

שפירת אדומה - זוג זכרים

ססמבריק אדמוני

ססמבריק אדמוני

יתוש כולכית הבית - פרטים בבקיעה

יתוש כולכית הבית - פרטים בבקיעה

יתוש כולכית הבית - בקיעה מזחל

יתוש כולכית הבית - בקיעה מזחל

יתוש כולכית הבית - פרטים לאחר בקיעה

יתוש כולכית הבית - פרטים לאחר בקיעה

ארזית טורפת דבורת דבש

ארזית טורפת דבורת דבש

מושית השבע לאחר בקיעה מהגולם

מושית השבע לאחר בקיעה מהגולם

נימפית הבוצין

נימפית הבוצין

עכביש משפכן

עכביש משפכן

חגבים בהזדווגות

חגבים בהזדווגות

גמל שלומה מקלי - זחל

גמל שלומה מקלי - זחל

דבורת דבש

דבורת דבש

bottom of page