עכן קטן אחרי התחפרות

עכן קטן אחרי התחפרות

עכן קטן - לפני התחפרות

עכן קטן - לפני התחפרות

עכן קטן ונמלה

עכן קטן ונמלה

עכן קטן

עכן קטן

עכן מקרין זוחל

עכן מקרין זוחל

עכן מקרין

עכן מקרין

עכן מקרין מחופר

עכן מקרין מחופר

לטאה - ישימונית

לטאה - ישימונית

שלוון שחור ראש

שלוון שחור ראש

חרדון מצוי זכר

חרדון מצוי זכר

חרדון מצוי נקבה

חרדון מצוי נקבה

צפרדע נחלים

צפרדע נחלים

צב ביצה

צב ביצה

צב ביצה

צב ביצה

חרדון צב

חרדון צב

חודון צב

חודון צב

חרדון צב

חרדון צב

סלמנדרה כתומה וצפרדע נחלים

סלמנדרה כתומה וצפרדע נחלים

שממית עצים

שממית עצים

שממית עצים

שממית עצים